Charakteristika pedagogického zboru

Vyučovací proces v diagnostickom centre zabezpečuje šesť špeciálnych pedagógov - učiteľov:

 

 


Špeciálnopedagogický tím dopĺňajú dvaja psychológovia a špeciálny pedagóg, ktorí zabezpečujú diagnostiku intelektových schopností a napomáhajú k tvorbe individuálneho reedukačného programu, formou individuálnych pohovorov, terapií a rodinnej terapie. Výsledkom spolupráce je kvalitná kazuistika, s následným návrhom ďalšej reedukácie. Zloženie pedagogického zboru zabezpečuje kvalifikované vyučovanie všetkých predmetov.