Faktúry a zmluvy

strana: 123...99
dátum názov
2.9.2019 Zmluva NEDOROST
2.7.2019 Rámcová kúpna zmluva
24.6.2019 Zmluva o dielo č. VI/1-19
2.5.2019 Zmluva na vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tech.zariad.plynových
24.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.17
31.7.2018 faktúra KROS a.s.
31.7.2018 Faktúra Slovenská pošta
31.7.2018 faktúra M.Medlen-JurisDat
31.7.2018 faktúra MAGNA ENERGIA a.s.
31.7.2018 faktúra SPP
31.7.2018 faktúra O2
31.7.2018 faktúra NEDOROST
31.7.2018 faktúra Schindler
31.7.2018 faktúra T Com
31.7.2018 faktúra IVES
31.7.2018 faktúra KANAL SLUŽBY VRÁBEL
31.7.2018 faktúra MK - SERVICE s.r.o.
31.7.2018 faktúra PRESCONT
31.7.2018 faktúra MAGNA ENERGIA a.s.
31.7.2018 faktúra MK - SERVICE s.r.o.
strana: 123...99