Odborný úsek - personálne zloženie


špeciálna pedagogička:
Mgr. Eva Maníková

 
psychologičky:
Mgr. Mária Bergerová
Mgr. Zuzana Komorovská (t.č. MD)
Mgr. Barbora Hermanová

 
sociálna pracovníčka:
                        PhDr. Miroslava Oravcová
 

Práca so žiačkami:


zdravotná sestra:
dipl. zdravotná sestra  Miroslava Barančeková

Pri príchode do zariadenia požadujeme potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého žiačka prišla, výsledky odberu krvi (hepatitída, pohlavné choroby), rontgen pľúc a gynekologické vyšetrenie + kultivácie.
Pri príjme sú každej žiačke skontrolované vlasy, v prípade znečistenia vlasov pedikulózou (zavšivavením) postupujeme podľa našich vnútorných predpisov.
Žiačkam je počas pobytu venovaná komplexná zdravotná starostlivosť. Každá absolvuje krátko po príchode   pedopsychiatrické vyšetrenie. V akútnom prípade zabezpečíme stomatologické ošetrenie. Akékoľvek iné zdravotné problémy riešime individuálne na základe dohody so zákonným zástupcom.