Odborný úsek - personálne zloženie


špeciálna pedagogička:
Mgr. Eva Maníková

 
psychologičky:
Mgr. Mária Bergerová
Mgr.Zuzana Komorovská

 
sociálna pracovníčka:
                        PhDr. Miroslava Oravcová
 

Práca s chovankami:


zdravotná sestra:
p. Miroslava Tomaščíková

Pri príchode do zariadenia požadujeme potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dievča prišlo. Pri príjme sú každému dievčaťu skontrolované vlasy, v prípade znečistenia vlasov pedikulózou (zavšivavením) postupujeme podľa našich vnútorných predpisov.
Dievčatám je počas pobytu venovaná komplexná zdravotná starostlivosť. Každá absolvuje krátko po príchode zdravotnú prehliadku u dorastovej lekárky, gynekologickú prehliadku a pedopsychiatrické vyšetrenie. V akútnom prípade zabezpečíme stomatologické ošetrenie. Akékoľvek iné zdravotné problémy riešime individuálne na základe dohody so zákonným zástupcom.