strana: 1
zmazať 11.12.2016, 6:51 |

Od začiatku školského roku môžu zamestnanci aj dievčatá na vyučovaní aj mimo neho využívať interaktívne tabule, ktoré získali vďaka projektu "Zober štetec, nie drogu" z pridelených prostriedkov od MŠVVaŠ SR
strana: 1