strana: 1
zmazať 23.11.2020, 10:06 |

Počas núdzového stavu k príjmu novej žiačky požadujeme aktuálny negatívny test na covid-19.
zmazať 11.12.2016, 6:51 |

Od začiatku školského roku môžu zamestnanci aj dievčatá na vyučovaní aj mimo neho využívať interaktívne tabule, ktoré získali vďaka projektu "Zober štetec, nie drogu" z pridelených prostriedkov od MŠVVaŠ SR
strana: 1