Výchova mimo vyučovania
zoznam zamestnancov

Vedúca výchovy:
Ing. Janka Mikundová
 
Vychovávatelia:
PaedDr. Daniela Šimková
Mgr. Zuzana Lapáková
Mgr. Tatiana Chovancová
Mgr. Andrej Vlk
Mgr. Jana Prokopová
Bc.   Jana Marková
Mgr. Mária Urbanová
Mgr. Jana Zajacová
 
Pomocné vychovávateľky:
Anna Dulárová
Ing. Mária Masárová
Mgr. Margita Branická
Eva Haluzová
Nadežda Janurová
Viera Sventeková
Anna Súkeníková