Výchova mimo vyučovania
zoznam zamestnancov

Vedúca výchovy:
Ing. Janka Mikundová
 
Vychovávatelia:
Mgr. Mária Urbanová
Mgr. Zuzana Káčerová
Mgr. Tatiana Chovancová
Mgr. Andrej Vlk
Mgr. Jana Prokopová
Mgr. Jana Zajacová
Mgr. Veronika Žiačiková
Mgr. Jana Havrilová

 
 
Pomocné vychovávateľky:
Anna Dulárová
Mgr. Margita Branická
Eva Haluzová
Bc.Ivana Mikundová
Martina Mikundová
Oľga Jánošíková
Nadežda Andrejkovičová
Iveta Balejová
Veronika Halabicová
Bc. Jana Marková
Jana Hulínová
Tatiana Mišiaková