Výchova mimo vyučovania
zoznam zamestnancov

Vedúca výchovy:
Ing. Janka Mikundová
 
Vychovávatelia:
Mgr. MáriaUrbanová
Mgr. Zuzana Lapáková
Mgr. Tatiana Chovancová
Mgr. Andrej Vlk
Mgr. Jana Prokopová
Bc.   Jana Marková
Mgr. Jana Zajacová
Mgr. Veronika Žiačiková
Ing. Mgr. Monika Líšková
 
 
Pomocné vychovávateľky:
Anna Dulárová
Mgr. Margita Branická
Eva Haluzová
Nadežda Janurová
Viera Sventeková
Anna Súkeníková
Martina Mikundová
Oľga Jánošíková
Nadežda Andrejkovičová
Ing. Kajetána Janošková
Iveta Balejová
Terézia Holešová