5.45  -  5.50
budíček, nástup na rozcvičku
  5.50  -  6.00
rozcvička
  6.00  -  6.45
úprava postelí, upratovanie, osobná hygiena, kontrola upratovania a bodovanie ( chovanky sú na miestach svojich služieb), nástup na spálňach, odchod do klubovne, ostatné chovanky čakajú v klubovni
  6.45  -  7.00
raňajky
  7.00  -  7.15
komunita zamestnancov
  7.15  -  7.30
spoločná komunita
  7.30  - 12.05
dopoludňajšia činnosť, vyučovanie, 10.05  -  10.25 desiata, autogénny tréning
12.05  -  12.45
obed, autogénny tréning
12.45  -  14.25
vyučovanie
14.25  -  15.00
komunity
15.00  -  15.15
olovrant
15.15  -  16.45
činnosť podľa výchovného plánu
16.45  -  17.15
pohybové aktivity (pitný režim, občerstvenie)
17.15  -  18.00
príprava na vyučovanie
18.00  -  18.30
večera
18.30  -  19.00
večerná komunita
19.00  -  20.00
osobná hygiena, upratovanie, kontrola
20.00  -  21.30
organizované osobné voľno, TV za osobný limit, písanie denníkov
21.30
nočný kľud