Výsledok verejného obstarávania

dátum názov
6.10.2016 Oznámenie o výsledku-stropy
3.2.2016 Zápisnica-oprava elektroinštalácie
20.11.2015 Zápisnica-tovar ihrisko
3.9.2015 Zápisnica-revitaliz.ihriska