Štvrťročná správa

dátum názov
30.9.2017 Súhrn. správa za 3. Q 2017
30.6.2017 Súhrn. správa za 2. Q 2017
31.3.2017 Výkaz k správe o hosp. za rok 2016
31.3.2017 Súhrn. správa za 1. Q 2017
31.12.2016 Súhrn. správa za 4. Q 2016
30.9.2016 Súhrn. správa za 3. Q 2016
30.6.2016 Súhrn. správa za 2.Q 2016
18.4.2016 Súhrnná správa o hospodárení 2015
31.3.2016 Správa za 1. Q 2016
31.12.2015 Správa za 4.Q 2015