Štvrťročná správa

strana: 12
dátum názov
31.12.2020 Súhrnné správy 4 Q 2020 ZMR
31.12.2020 Súhrnné správy 4 Q 2020 ZNH
30.9.2020 Súhrnné správy 3 Q 2020 ZMR
30.9.2020 Súhrnné správy 3 Q 2020 ZNH
30.6.2020 Súhrnné správy 2 Q 2020 ZMR
30.6.2020 Súhrnné správy 2 Q 2020 ZNH
31.3.2020 Súhrnná správa 1 Q 2020 ZMR
31.3.2020 Súhrnná správa 1 Q 2020 ZNH
31.12.2019 Súhrnná správa 4 Q 2019 ZMR
31.12.2019 Súhrnná správa 4 Q 2019 ZNH
30.9.2019 Súhrnná správa 3 Q 2019 ZMR
30.9.2019 Súhrnná správa 3 Q 2019 ZNH
30.6.2019 Súhrnná správa 2 Q 2019 ZMR
30.6.2019 Súhrnná správa 2 Q 2019 ZNH
31.3.2019 Súhrnná správa 1 Q 2019 ZNH
31.3.2019 Súhrnná správa 1 Q 2019 ZMR
31.12.2018 Súhrnná správa 4 Q 2018 ZMR
31.12.2018 Súhrnná správa 4 Q 2018 ZNH
30.9.2018 Súhrnná správa 3 Q 2018 ZMR
30.9.2018 Súhrnná správa 3 Q 2018 ZNH
strana: 12