Podlimitné verejné obstarávanie

dátum názov
6.9.2017 Zmluva o dielo
30.8.2017 Rekonštrukcia soc.zariad. a WC
11.10.2016 Zmluva o dielo č. X/II-16-oprava stropov
18.1.2016 Oprava elektroinštalácie
11.1.2016 Oprava mantinelov multifunkč.ihriska
31.12.2015 Ihrisko 2015
14.9.2015 Zmluva o dielo