„Kto ste bez viny, hoďte do nich kameňom...“

Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 14 – 18 rokov s poruchami správania. Je zriadené podľa Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z.

Inými slovami, pre dievčatá, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, experimentujú s návykovými látkami...

Počas pobytu v našom zariadení poskytujeme dievčatám psychologickú, psychoterapeutickú, výchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Pomáhame im osobnostne dozrieť, nájsť si cestu späť k rodine, k priateľom, k vzdelávaniu, k pozitívnej hodnotovej orientácii. Poskytujeme tiež pomoc rodičom detí s problematickým správaním ambulantne a poradenstvom.

Realizujeme rôzne preventívne programy pre základné aj stredné školy formou exkurzií v našom zariadení, akciami priamo na školách...

Z histórie nášho zariadenia:

Umiestniť dievča s problematickým správaním do nášho zariadenia je možné dvoma spôsobmi:

Dĺžka pobytu v DC je orientačne 3 - 6 mesiacov, individuálne v závislosti od konkrétnej situácie dievčaťa

Cieľom našej práce je:

Zverejňovanie objednávok a faktúr na novej stránke tu:

https://portal.zverejnovanie.sk/diagnosticke-centrum/